Yediemin

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bireysel danışmanlık …. Herşey işletmenizi büyütmek için…

Tüm işletmenize özgü ve mali konulara ait güvene dayalı ve girişimci bir düşünceye sahip işbirliği ortağı olarak sizinle tanışmak istiyoruz. Siz sadece işinize yoğunlaşınız…
Sizi büyük yüklerden kurtaracağız.
Müşterilerimiz, farklı sektörlerden girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. İşbirliği içerisinde iletişim sağlayarak işletmeniz için canla başla çalışacağız. Birbiriyle uyumlu ve yetkin olan ekibimiz gereksinimlerinize uygun olarak proaktif bir danışmanlık hizmeti verip işlemlerinizin verimli şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

Avantajlarınız

 •  Vereceğiniz mali kararlarda deneyim ve güvence altındasınız
 • Muhasebe ve bordrolama işlemlerinden kurtulacağınız için asıl işinize zaman ayırabileceksiniz
 • İçeriği güçlü sayılar ve doğru değerlendirmeler
 •  Tüm mali konularda ortaya çıkacak sorular için yetkili bir muhatabınız olacak
 • Bordro muhasebesi ve sosyal sigorta işlemlerinin aşırı karmaşıklığı konusunda kötü sürprizlere yer olmayacak

Avantajlarınız

 • Şirket kuruluşlarında, finansman konularında, yeniden yapılandırma hususlarında ve şirket devirlerinde yetkili danışmanlık ve destek hizmeti
 •  Küçük ve orta ölçekli şirketler için etkili muhasebe işlemi; istek üzerine alacaklılar, borçlular ve ödeme yöntemleri ile ilgili işlemler
 •  Şirketiniz çalışanlarına muhasebe konusunda bilgi aktarımı
 • Muhasebe süreçlerinin üstlenilmesi, mali raporların hazırlanması ve mali planlama yapılması esnasında tam hizmet
 • Ücret muhasebesi, sosyal sigorta işlemleri ve personel yönetimi
 • #İsviçre danışmanlık, #İsviçre şirket kurma, # İsviçre oturum, #İsviçre bilgi, # İsviçre yerleşme, # İsviçre Muhasebe vergi danışmanlık

Bizimle iletişime geçiniz:

Charlotte van Wissem

Wechsler & Partner AG
Yediemin Birimi Ekip Şefi
‘’Hayat size limon hediye ettiyse
bundan limonata yapmasını
öğrenin’’