Mali Denetim

Hedefinizi belirleyin ve rotanızı çizin: Şartlarınızı biz kontrol ederiz.

Hedefe giden yol işyerinin belirlenmesiyle başlar. Bu konu şirketiniz için şu anlama gelmektedir: Şirketinizin fırsatları ve risklerine dair güvenilir, içeriği güçlü rakamlar ve doğru bir analiz.
İş modelinizin ve sektör özelliklerinin yasal kuralları dikkate alınarak işletmenizi tarafsız ve bağımsız şekilde inceler ve değerlendirmesini yaparız. Düzenlediğimiz rapor sonucunda yönetim kurulu veya işletme yöneticisi olarak çok değerli bilgiler ve karar esaslarına sahip olabilirsiniz.

RAB (İsviçre Federal Denetim Gözetim Kurumu) nezdinde tescil edilmiş denetim şirketi olarak uzmanlık kademesinde yer alan uzun yıllardır süregelen deneyim ve doğruluğumuza güvenebilirsiniz.

Avantajlarınız

 • Güvenilir rakamlar ve sağlam temele dayalı değerlendirme kararları
 • Hesap beyanlarınızın yüksek derecede güvenirliği
 • Açık ve şeffaf rapor düzenleme
 • Hissedarlara ve kredi verenlere karşı olumlu sinyal verme
 • Optimizasyon potansiyelinin belirlenmesi ve hataların erken şekilde tespiti

Verdiğimiz hizmetler

 • Sınırlı denetim
 • Olağan denetim
 • Özel denetimler (şirket kuruluşu, sermaye yapısının değişikliği, yeniden yapılandırma)
 • DD denetimleri (DD/özen yükümlülüğü)
 • Dahili kontrol sisteminizin uygulanmasında destek verme
 • İşletmeyi değerlendirme, ekspertiz raporu düzenleme
 • Sizin işletme içi denetmeniniz olacağız; böylece işletme dışı denetimleri rahatça geçeceksiniz
 •  DD denetimleri (DD/özen yükümlülüğü) (ticari, mali ve vergi)
 • İşletmeyi değerlendirme ve ekspertiz raporunu düzenleme
 •  Kurumsal Dosya Kontrolü ve Veri Odasının Hazırlanması
 • #İsviçre danışmanlık, #İsviçre şirket kurma, # İsviçre oturum, #İsviçre bilgi, # İsviçre yerleşme, # İsviçre Muhasebe vergi danışmanlık 

Bizimle iletişime geçiniz:

 

Wechsel & Partner Danışmanlık AŞ Şirketi Malı Uzmanı

Stephan Glaab

Müdür Uzmanlık alanı ‘Mali denetim’
‘’’ ‘’Bugünün işini yarına bırakma.’’